Betalen uw klanten altijd op tijd?
Wist u dat Nederlandse ondernemers jaarlijks nagenoeg 15 miljard euro mislopen omdat facturen niet betaald worden? Ondernemers verliezen niet alleen veel geld maar ook kostbare tijd aan slecht of niet betalende debiteuren. Het schrikbarend hoge bedrag staat een effectieve groei van ondernemingen in het MKB flink in de weg.

Wat is debiteurenbeheer?
Om uw onderneming duurzaam te laten groeien, is het belangrijk dat u betaald wordt voor de diensten of producten die u levert. Uw debiteurenbeheer zou erop gericht moeten zijn om de betaling van openstaande facturen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het zal u niet vreemd in de oren klinken dat facturen regelmatig te laat, gedeeltelijk of helemaal niet worden betaald. De redenen die debiteuren hiervoor hebben, lopen vaak uiteen. Het kan een geschil m.b.t. uw product of dienst betreffen, financiële problematiek aan de kant van de debiteur of simpelweg een fout op de factuur.

Wat levert goed debiteurenbeheer u op?
Uw financiële processen zijn als het bloed dat door de aderen van uw onderneming stroomt. Effectief debiteurenbeheer is derhalve een cruciaal onderdeel van een goed functionerende onderneming. U besteedt echter ongetwijfeld liever uw tijd en energie aan uw core business dan het achter uw debiteuren aanlopen. Daarnaast wilt u niet dat uw debiteurenbeheer een te grote stempel op uw klantrelatie drukt. Tot waar bent u begripvol voor de motieven van uw klant / debiteur?

Het uitbesteden van uw debiteurenbeheer kan een slimme keuze zijn. Enkele voordelen hiervan zijn:

  • Snellere betaling van uw facturen
  • Punctuele controle van betalingen
  • Behoud van de klantrelatie, er wordt altijd gebeld uit uw naam
  • Een juridische afdeling die voor u klaarstaat
  • Verruiming van uw liquiditeitspositie
  • Besparing op personeel

Waar kiest u voor? Wegen de voor- en nadelen van een extern of intern debiteurenbeheer nog tegen elkaar op? Een afweging die het waard is om te maken.

Gerechtelijke incasso
Ondanks de specifieke behandeling van uw dossier ‘in der minne’ kan het gebeuren dat debiteuren toch niet betalen.

Dit kan een aantal redenen hebben:
1. de debiteur heeft echt geen geld
2. de debiteur denkt dat het niet tot dagvaarding zal komen
3. de debiteur meent een reden te hebben om niet te betalen

Ad. 1 Hier maken wij een onderscheid tussen natuurlijke personen (mensen) en niet natuurlijke personen (bedrijven). Natuurlijke personen zijn bijna altijd te vinden (zeker in samenwerking met ons verhaalsinformatie bureau) en hebben in 99% van de gevallen een bepaalde vorm van inkomsten. Daarop kan beslag worden gelegd. Wij bekijken dat en overleggen met u de te volgen stappen. Niet natuurlijke personen kunnen echt geen bezittingen hebben, de zgn. lege B.V.’s. Wij adviseren in dergelijke gevallen, dus nadat wij onszelf en u ervan overtuigd hebben dat een bedrijf werkelijk geen bezittingen heeft, om het dossier te sluiten en niet langer kosten te maken. Indien een bedrijf wel bezittingen heeft, dan kunnen we hier op beslag leggen en op die manier leggen we vast dat we met een vonnis in de hand ook daadwerkelijk iets kunnen incasseren.

Ad. 2 Uit ervaring weten wij dat een groot deel van deze debiteuren na ontvangst van de dagvaarding alsnog de vordering betalen. Komt het toch tot een procedure, dan staan wij u hierin graag bij. Via ons samenwerkingsverband met advocatenkantoor Smithuijsen in Haarlem, kunnen wij dit zowel voor de Sector Kanton als bij de Rechtbank zelf voor u verzorgen.

Ad. 3 In overleg met u en op basis van de gegevens in het dossier stellen wij vast of de debiteur een goed argument heeft om niet te betalen. Vervolgens adviseren wij u omtrent de haalbaarheid van uw vordering. Wij staan u bij van dagvaarding tot en met vonnis.

Buitengerechtelijke incasso
Onderhandeling en overredingskracht verdienen de voorkeur boven de inschakeling van de rechter.
Zowel in woord als in geschrift verstaan onze specialisten hun vak met als resultaat de snelle incassering. Wij benaderen elk dossier afzonderlijk. Geen enkele zaak is hetzelfde. Door deze specifieke dossierkennis gecombineerd met een gedegen juridische kennis, komen wij sneller tot een goed resultaat.

Als de rechter uw vordering aan u toewijst, heeft u uw geld nog niet. Wij zijn gespecialiseerd in executierecht.
Wij wijzen de debiteur op zijn betalingsverplichting volgens het vonnis. Indien dan nog niet wordt betaald, laten wij het vonnis in overleg met onze deurwaarder ten uitvoer leggen.

Onze ervaren juristen staan u te allen tijde bij met raad en daad. Wij beantwoorden graag al uw vragen op vrijwel alle juridische terreinen; arbeidsrecht, invorderingsrecht, huurrecht, etc. Dit doen wij tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Door ons unieke samenwerkingsverband met een gerenommeerd kantoor uit Haarlem zijn wij hiertoe in staat.

CollectMasters.nl verzorgt het gehele jaar het incasseren van uw club-/verenigingsgelden. Wij verplaatsen de communicatie van de club naar CollectMasters. Wij communiceren met behoud van lid en communiceren desgewenst uit uw naam.

Meer informatie

 

Vrijblijvend informatie aanvragen
Heeft u een vraag over één van onze diensten? Neem contact op via onderstaand formulier of bel 0345-505300