• Als eerste gaan we gezamenlijk de leden informeren door middel van een informatiebrief. Deze informatie zal duidelijk aangeven dat u op het gebied van ledengeldenadministratie een samenwerking bent aangegaan met CollectMasters en deze informatie kunt u eventueel op een later moment op uw site vermelden.
    Uiteraard geven wij ook aan wat de reden is van deze samenwerking, namelijk rust in de financiën van de vereniging en professionele benadering naar uw leden. In overleg met u kunnen wij dit bericht natuurlijk aanpassen aan uw wensen.

  • Het zal voor het bestuur van uw vereniging makkelijker worden (veelal vrijwilligers die het naast eigen werkzaamheden doen) maar ook voor uw leden, zij krijgen namelijk de mogelijkheid tot gespreid betalen. CollectMasters factureert de contributie digitaal rechtstreeks naar uw leden.
  • Nadat er digitaal is gefactureerd in combinatie met een IDEAL-betaallink, signaleert ons programma direct of een betaling uitblijft of niet en stuurt vervolgens automatisch een herinnering indien nodig.
  • Indien het systeem hierna opnieuw signaleert dat betaling uitblijft, zullen onze medewerkers deze leden telefonisch benaderen. Tijdens dit belmoment zal geïnventariseerd worden met welke reden men tot op heden niet heeft betaald. Wij zullen trachten de eventuele bezwaren direct te weerleggen of in overleg met de club hierop terug te komen
  • Mocht een lid onverhoopt ook daarna nog besluiten niet te betalen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan onze incasso afdeling.
  • Zodra onze incasso afdeling de vordering heeft verwerkt, ontvangt het bestuur van de vereniging een bevestiging en kunnen zij eventueel de spelerspas intrekken.
Vrijblijvend informatie aanvragen
Heeft u een vraag over één van onze diensten? Neem contact op via onderstaand formulier of bel 0345-505300