1. Hoe moet ik betalen?
2. Hoeveel is mijn schuld nog?
3. Ik heb een sommatie ontvangen maar ik kan niet betalen. Ik wil graag een betalingsregeling.
4. Ik heb een dagvaarding ontvangen. Hoe voorkom ik dat een zaak voor de rechter komt?
5. Ik heb een vonnis ontvangen, wat nu?

1. Hoe moet ik betalen?

U kunt kiezen op welke bankrekening u gaat betalen:
– ING Bank: NL58 INGB 0007 1018 98

Indien het een eenmalige betaling is, kunt u uw bank opdracht geven om het te betalen bedrag te voldoen op één van de hierboven genoemde nummers.
Indien het een betalingsregeling betreft, is het veruit het handigst dat u dit door uw bank automatisch laat doen. Geeft u aan uw bank door dat u maandelijks het overeengekomen bedrag betaald wenst te zien op één van de hierboven genoemde bankrekeningen en zij zullen dat voor u doen.
U voorkomt hiermee dat wij (voor u kostbare) maatregelen gaan nemen, indien een maandtermijn door u niet of te laat wordt voldaan. Vermeld u altijd het referentienummer! Dit is altijd te vinden op de aan u toegezonden brieven.

2. Hoeveel is mijn schuld nog?

Op uw verzoek zenden wij u een gespecificeerd overzicht van uw openstaande schuld.

3. Ik heb een sommatie ontvangen maar ik kan niet betalen. Ik wil graag een betalingsregeling;

Indien u een betalingsregeling wenst, dan kunt u dat aan ons verzoeken middels het overleggen van uw financiële gegevens. Voor particulieren: hiertoe dient in ieder geval te behoren een kopie van een maandspecificatie van uw inkomsten (salarisstrook, specificatie uitkering). Voor bedrijven: uw voorstel dient onderbouwd te worden met financiële informatie en de redenen voor de regeling, zodat aannemelijk wordt dat de regeling noodzakelijk en redelijk is. Dit moet u doen binnen de in de sommatie genoemde termijn. Verstrijkt deze, dan gaan wij in de meeste gevallen direct dagvaarden.

4. Ik heb een dagvaarding ontvangen. Hoe voorkom ik dat een zaak voor de rechter komt?

U heeft een dagvaarding ontvangen. Op de eerste pagina van die dagvaarding staat een datum vermeld waarop u dient te verschijnen. U kunt een procedure slechts stoppen indien u uiterlijk 3 werkdagen voor die zittingsdatum, de gehele vordering aan ons voldaan heeft.
Dit houdt in betaling van:
– het bedrag wat op de laatste pagina van de dagvaarding wordt genoemd onder het kopje “MITSDIEN”;
– betaling van de kosten van de deurwaarder, deze staan vermeld in de laatste zin van de dagvaarding.

5. Ik heb een vonnis ontvangen, wat nu?

U heeft een vonnis van ons ontvangen, waarbij u bent veroordeeld tot betaling van een bepaald bedrag. Betaalt u niet binnen 5 dagen, dan laten wij de deurwaarder tot executie van het vonnis overgaan, wat onder meer inhoudt dat beslag op uw bezittingen en inkomen gelegd kan worden. U kunt dit voorkomen door ofwel te betalen binnen die 5 dagen, ofwel een betalingsregeling te treffen binnen die 5 dagen, zie antwoord 3.

Vrijblijvend informatie aanvragen
Heeft u een vraag over één van onze diensten? Neem contact op via onderstaand formulier of bel 0345-505300